Plaatsen waar vorkheftrucks worden gebruikt

Op verschillende plaatsen worden heftrucks gebruikt. Zowel in de groothandel, als in de openbare ruimte, als binnen de levensmiddelenindustrie en uiteraard binnen de bouw en infra.

Groothandel

De groothandel wordt gezien als de belangrijkste schakel tussen de producent en de consument. Het kan dan ook niet gemist worden en efficiënter werken speelt hierin een belangrijke rol. Maar ook kortere levertijden en het toevoegen van waarde aan het product blijft hierbij een rol spelen. Opleiden van medewerkers is van groot belang en zeker binnen de groothandel. Er moeten vaak goederen die op pallets staan verplaatst worden en daarbij is de vorkheftruck van groot belang. Mensen die binnen de groothandel werken en dan met name in het magazijn, moeten dan ook goed overweg kunnen met een vorkheftruck. Een certificaat om een vorkheftruck te mogen bedienen is daarbij noodzakelijk.

Openbare ruimte

De gemeente heeft als taak zorg dragen voor de openbare ruimte. Het gaat dan over plekken die iedereen mag gebruiken. Ze moeten netjes zijn, maar ook veilig. Er zijn mensen nodig getraind zijn en zij moeten een opleiding kunnen volgen zoals de gemeenten, waterschappen en onderaannemers. Ook binnen de openbare ruimte moeten er wel eens goederen verplaatst worden, ook daarbij kan het werken met de vorkheftruck van belang zijn. Mensen die hiermee werken, moeten in het bezit zijn van een diploma. Bijscholing is hierbij ook van belang, zodat zij op de hoogte blijven van de laatste eisen en ontwikkelingen op het gebied van de vorkheftruck.

Levensmiddelenindustrie

Een van de grootste industrieën van Nederland is de Nederlandse levensmiddelenindustrie. Binnen deze sector moet er voldaan worden aan strenge eisen qua voedselveiligheid. Er moet gekeken worden naar het produceren binnen de gestelde kwaliteitsnormen, constant kwaliteit en hygiëne, daar moet continu naar gekeken worden. Daarom is de industrie ook constant bezig met het verbeteren en vernieuwen van deze processen en de producten. Goederen verplaatsen op pallets, daar krijg je dagelijks mee te maken als je hier werkt. Met name in het magazijn maar ook in de winkel zelf kun je hier mee te maken krijgen. Gebruik daarvoor ook eens de vorkheftruck en let op de bijscholing zodat je alles bij blijft houden!

Bouw en infra

Vorkheftrucks worden volop gebruikt bij de bouw van grotere projecten en daarbij kun je denken aan hotels en casino’s. Zware materialen en apparatuur en het interieur moeten allemaal opgeheven worden. Vorkheftrucks spelen hierbij daarom een belangrijke rol bij de bouw. Er zijn binnen de bouw- en infrasector honderdduizenden werknemers actief en dat allemaal binnen verschillende projecten. Bij de projecten zijn dan ook iedere keer weer andere vaardigheden en kennisinzichten nodig. Binnen de bouw- en infrasector zijn dan ook veel soorten expertises te vinden. Maar de werknemers hebben vaak wel iets met elkaar gemeen en dat is dat het doeners zijn. Het is dan ook voor de opladers altijd een uitdaging om te zorgen voor leuke en leerzame cursussen. Wat dacht je van alle apparatuur in een hotel en in een casino, alles moet verplaatst worden, daar is een vorkheftruck voor nodig. Zware gokkasten, maar ook zware kasten, bedden en andere spullen in hotels en casino’s moeten hier naar toe worden gebracht. Laden en lossen neemt veel tijd in beslag als je alles met de hand moet doen en het is niet goed voor je rug. Met een vorkheftruck kan er in korte tijd veel verplaatst worden. Daar is de vorkheftruck ook voor, maar je moet er wel mee overweg kunnen. Denk aan je eigen veiligheid en aan die van anderen. Bij een casino is het bijvoorbeeld van belang dat de gokkasten goed vast staan als deze verplaatst moeten worden met een vorkheftruck.

Cursus volgen

Een cursus volgen als je met de heftruck aan de slag wil is van groot belang. Je hebt een goede heftruck cursus nodig zodat je je werkzaamheden op een veilige en ergonomische manier uit kunt voeren. Je hebt daarbij een basiscursus heftruck en een heftruck cursus. Je moet de theorie leren, maar ook de praktijk is van groot belang. Je moet hierbij ook de belangrijke Arbo wet- en regelgeving kennen en de speciale veiligheidsvoorschriften voor in de branche waarin je werkzaam bent.

Sommige mensen denken dat het werken met een heftruck gemakkelijk is, maar dat is het niet. Ieder jaar vinden er namelijk weer honderden ongelukken plaats met een heftruck, te denken aan aanrijdingen, beknellingen en valpartijen. Dit kan vaak voorkomen worden, daarom moet het onder de aandacht worden gebracht zodat de veiligheid in acht wordt gehouden voor alle betrokken personeelsleden.

Wat doet een heftruck chauffeur?

Heftruck chauffeurs zijn vaak dagelijks in de weer om werkzaamheden te verrichten met een heftruck. Ze hebben daarbij vaak ook een hoge mate van vakmanschap en ervaring ontwikkeld. Maar daar zit ook een groot risico achter. Daarbij kun je eens denken aan gemakzucht en nonchalance. Dit sluipt er in tijdens het werken, maar zo wordt er bij gevaarlijke situaties minder goed opgelet. Daar moet iets aan gedaan worden, bijscholing is dan ook van belang. Binnen de Arbowet- en regelgeving is bepaald dat een heftruck chauffeur regelmatig een cursus heftruck moet volgen. Hierdoor kan hij of zij de kennis en vaardigheden op een hoog niveau blijven houden. Het is ook een cursus om bij te leren over eventuele gewijzigde veiligheidsvoorschriften of om te leren over de nieuwe technologische ontwikkelingen.