Heftruck / Vorklift veiligheid en opleidingen

De veiligheid is van groot belang als je met de heftruck aan de slag gaat. In Nederland, de United States, de UK en in Australië wordt hier nauwlettend naar gekeken. Kom er nu achter aan welke veiligheid er gedacht moet worden, welke trainingen er gevolgd kunnen worden en welke veiligheidsproducten er zijn zoals de ultrasound radars en de RF systems.

Heftruckcertificaat

Werknemers die een heftruck besturen moeten volgens de Arbowet in het belang van de veiligheid over voldoende kennis beschikken. Daarvoor moeten ze een certificaat halen. Normaal gesproken mogen werknemers met arbeidsmiddelen werken als zij daarvoor zijn gecertificeerd. De inspectie szw, de arbeidsinspectie, let hier heel goed op. Als er sprake is van een overtreding dan kan dat af worden gedaan als een economisch delict. Als er sprake is van een ongeval waar een heftruck bij betrokken is, is het de verantwoordelijkheid van een werkgever. De werkgever moet dan aantonen dat de bestuurder over voldoende deskundigheid beschikte. Er zijn dan voor de vorkheftrucks veiligheidscertificaten ingevoerd. Er bestaan speciale opleidingsorganisaties en zij bieden dan bepaalde heftrucktrainingen en -opleidingen aan. Ze variëren van een eendaagse trainingen tot meerdaagse opleidingen. Aan het einde van de opleiding krijgen de medewerkers een certificaat. Er is altijd sprake van een geldigheid bij de certificaten of diploma’s en normaal gesproken is dat vijf jaar. Daarbij bestaan er nog verschillende categorieën heftrucks. Het wil dus niet zeggen dat gebruikers zomaar volwaardig heftruckchauffeur zijn. Je hebt namelijk de kleine en grotere heftrucks. Daarbij geldt dat de bestuurders van een heftruck breder dan 1,3 meter of met een aanhangwagen dat zij altijd een T-rijbewijs moeten hebben als zij de openbare weg op gaan.

Veiligheid van de heftruck

Heftrucks moeten voldoen aan veiligheidseisen. Daarbij horen verschillende normen zoals de ANSI B56, daarbij is de “stewardship” nu overgegaan van het American National Standards Institute (ANSI) naar de Industrial Truck Standards Development Foundation, hier zijn eerst meerjarige onderhandelingen aan vooraf gegaan. ITSDF is een non-profitorganisatie en het doel daarvan is de modernisering van het B56-standaard. Er zijn ook andere veiligheidsstandaarden voor vorkheftrucks en deze worden in de Verenigde Staten uitgevoerd door de Occupational Safety and Health Administration (OSHA) en in het Verenigd Koninkrijk door de Health and Safety Executive.

Veiligheid van de chauffeur

In de meeste landen moeten de vorkheftruck chauffeurs worden getraind en gecertificeerd om heftrucks te mogen bedienen.

Vorkheftraining in de Verenigde Staten

Binnen de Verenigde Staten wordt de vorkheftraining federaal geregeld door OSHA de Occupational Safety and Health Administration. In 1999 heeft de OSHA zijn 29 CFR 1910.178-voorschriften opgesteld met betrekking tot “Powered Industrial Trucks”. Er gaat een belangrijk deel van deze regelgeving over de opleiding van vorkheftrucks. Er staat in de standaard dat werkgevers een opleidingsprogramma ontwikkelen en implementeren op basis van de algemene beginselen van een veilige vrachtwagenoperatie. Er moet daarbij ook gekeken worden naar het type voertuig, en de werkplek waar een voertuig wordt gebruikt. Ook horen hier de algemene veiligheidseisen van de OSHA-norm bij. OSHA gelooft er in dat de opgeleide operators op de hoogte moeten zijn van hoe zij het werk moeten doen en hoe dat het veilig kan gebeuren. Daarom moeten er ook formele (lezing, video, etc.) en praktische (demonstratie en praktische oefeningen) trainingen worden verstrekt. Ook moeten de werkgevers certificeren dat iedere operator de training heeft ontvangen. Iedere operator moet minimaal om de drie jaar geëvalueerd worden. Voordat een truck op de werkplek bediend mag worden, moet de werkgever de prestaties van de operator beoordelen. Hij moet dan ook bepalen of dat de exploitant bevoegd is om een aangedreven industriële truck veilig te kunnen bedienen. Daarbij is er ook vernieuwingstraining nodig als een exploitant iets niet goed beheerst.

Vorkheftraining in het Verenigd Koninkrijk

Binnen het Verenigd Koninkrijk bestaat er het Verordenings- en gebruiksvoorschrift. Daarin staat beschreven dat de exploitanten van vorkheftrucks adequaat opgeleid moeten worden. Daarvoor zijn de algemene normen van de opleiding en de goede werkpraktijken te vinden in de HSE Code of Practice 117 (Derde Uitgave). De georganiseerde training helpt de werkgever om aan te tonen dat er maatregelen zijn getroffen om te zorgen dat ze voldoen aan de zorgplicht. Dan heb je in Groot-Brittannië de vorkheftruckopleiding en deze wordt hier uitgevoerd door een aantal verschillende vrijwillige standaard opleidingsorganisaties. Zij kunnen rechtstreeks door de HSE worden erkend. Meestal moeten de gekwalificeerde vorkheftrucks geregistreerd zijn bij ten minste één van de vrijwilligerswerkorganisaties. De H & S Executive (HSG136 Werkplaatsverkeersveiligheid) geeft het advies om iedere 3 tot 5 jaar opnieuw te trainen of te testen.

Vorkheftraining in Australië

In Australië was het voor 2011 zo dat alle staten en gebieden zelfstandig het werk en de veiligheid in deze staat regelden. Maar door de veranderingen van de arbeidsgezondheidswetgeving van de verschillende staten, is hier verandering in aangebracht. In 2008 is er daarom de Intergouvernementele Overeenkomst voor Regulerende en Operationele Hervorming in Arbeidsgezondheid en Veiligheid ontstaan tussen het Gemenebest van Australië en de zes staten en twee gebieden van Australië. Het doel daarvan was om de samenwerking tussen de twee jurisdicties op het gebied van de harmonisatie van de arbeid gezondheids- en veiligheidswetgeving te formaliseren. Het gevolg daarvan is dat de nationale wetgeving inzake gezondheid en veiligheid van het Modelwerk (WHS) is opgesteld na een herziening van de arbeid gezondheids- en veiligheidswetten in Australië,. In juni 2011 is dit afgerond.

De vorkheftrucks worden ingedeeld als “arbeidsrisico’s met hoge risico’s”. Maar voordat je in Australië een vorkheftruckvergunning krijgt, moet de aanvrager eerst een opleiding volgen bij een erkende opleidingsorganisatie. De bevoegdheidsunit is de National High Risk Licence Unit Competence TLILIC2001 – Licentie om een heftruck te bedienen, of in het geval van een LO-licentie Unit of Competence TLILIC2002 – Licentie om een bestelwagen te besturen. Daarbij geldt dat de vorkheftrucks die in één jurisdictie zijn uitgegeven, altijd erkend worden. Licentie annulering in een jurisdictie wordt ook in alle situaties herkend.

Veiligheidsproducten

Er zijn een aantal oplossingen op de markt gebracht die de arbeidsrisico’s verkleinen die door vorkheftrucks veroorzaakt kunnen worden.

Ultrasone Radars

Bij de ultrasone sensoren gaat het over nabijheidssensoren die objecten kunnen detecteren op afstanden. Deze kunnen variëren van enkele centimeters tot enkele meters. De sensor piept en meet dan de tijd die nodig is om het signaal terug te geven. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen mensen en objecten. Iedere hindernis die zich achter de vrachtwagen bevindt, zal gedetecteerd worden.

RF-systemen

Bij de RF systemen gaat het over oplossingen die de vorkheftruck bestuurders waarschuwen voor de mensen die in de omgeving zijn gezien. Daarbij kun je denken aan voetgangers. Voetgangers moeten bijvoorbeeld een radiofrequentie bij zich dragen (een soort elektronische tags) en deze zenden een signaal uit wanneer een vrachtwagen hen detecteert en de bestuurder wordt dan gewaarschuwd voor het mogelijke ongevalsrisico. Het detecteert zowel voor als achter en er wordt hierbij wel een onderscheid gemaakt tussen mensen en de gebruikelijke obstakels die in magazijnen voorkomen. De bestuurder wordt hierdoor alleen gewaarschuwd als er een voetganger in de buurt van de truck aanwezig is.